I all verksamhet finns risker för tillbud som i värsta fall kan orsaka omfattande skador och produktionsstopp.

Vår uppgift är att skapa en trygg och säker miljö hos er och i möjligaste mån förebygga och förhindra kriminell verksamhet.


 

Stationär bevakning

Stationär bevakning är att föredra där behovet av bevakning är konstant. Behovet kan vara dygnet runt, mellan vissa tider eller vid akuta händelser såsom inbrott, ombyggnation eller andra tillfälliga situationer. En stationär bevakningstjänst kan innehålla flera arbetsuppgifter, vi anpassar tjänstgöringen efter era behov.

Passagesystem och kontroll

Våra väktare utför ID-kontroll och sköter in- och utpasseringskontroll av besökare, anställda och/eller leverantörer. På det sättet skapa full kontroll över vem som är på plats vid olika tidpunkter. Kontroll kan även göras vid till exempel varuintag och lastbryggor för att säkerställa gods, leverans och skick.

Rondering och tillsyn

Oavsett verksamhet finns det alltid risker. En påslagen kaffebryggare kan orsaka en brand, ett öppet fönster kan orsaka en vattenskada eller inbrott, en trasig ledstång kan leda till att någon trillar i trappan.

Våra väktare utför personell kontroll med syfte att förhindra olika typer av skador, olyckor och brottsliga angrepp. De utför även tillsyn av lokaler och utrustning som till exempel:

  • Tillsyn av lokaler och områden
  • Öppning/låsningsronder, kontroll av dörrar och fönster
  • Kontroll så att det inte uppkommer vattenläckor och/eller föreligger brandrisk
  • Områdesbevakning

Larmutryckning med åtgärdsjour

Vi utför larmutryckning dygnet runt, året om.

Ett effektivt sätt att höja säkerheten är att installera larm som är anslutet till en larmcentral med åtgärdsjour. Det kan vara inbrottslarm, driftlarm, överfallslarm, brandlarm, trygghetslarm allt beroende på vilket behov just ni har.

När larmet går kontaktar larmcentralen oss som omgående tar sig till den larmade adressen. Vi undersöker orsak och vidtar de åtgärder som krävs och återställer sedan larmet.

Vid behov tillkallas berörd samverkanspart såsom polis eller räddningstjänst. Vi utför även skyddstäckning av trasiga fönsterrutor eller dörrar.

Kamera-övervakning

Kameraövervakning är en bra lösning oavsett plats.

Kameraövervakning:

  • Förebygger driftstopp, stölder och skadegörelse
  • Ger överblick av stora ytor, lokaler och byggnader
  • Har en preventiv effekt i och med skyltar och dekaler
  • Genererar utryckning av väktare när larmet går

Kameror som monteras i och runt ett objekt som ska övervakas har en brottsförebyggande och en brottsuppklarande effekt. Våra kameror dokumenterar och fungerar även som rörelsedetektorer.

Via videoverifiering kan en notis skickas till larmcentralen om någon obehörig tar sig in på ett övervakat område. En operatör granskar vad som sker och vid behov skickas våra väktare och/eller polis till platsen.

Rapportering

Varje bevakning innebär kontinuerlig händelserapportering i den utsträckning som önskas. Rapporterna ger en tydlig bild av den aktuella säkerhetsnivån och syftar till att skapa underlag för de åtgärdsbehov som kan föreligga. Läs mer om vårt fantastiska rapporterings- och ärendehanteringsverktyg här.