Nyhet: våren 2018

BEVAKNINGSFÖRETAGET CPG SVERIGE AB I GÖTEBORG ÄR NU CERTIFIERAT ENLIGT NYA STANDARDEN FÖR ISO 9001:2015 KVALITET OCH ISO 14001:2015 MILJÖ

CPG Sverige AB har ISO certifierat samtliga bevaknings- och servicetjänster enligt ISO 9001:2015 Kvalitet samt ISO 14001:2015 Miljö. Detta är ett led i vårt ständiga arbete med att förbättra vår kvalité och minimera vår miljöpåverkan. Certifiering innebär att våra kunder alltid kan förvänta sig en bra leverans och en hög kvalitetsnivå - men också en trygg och snabb hantering med återkoppling om något gått fel.

Kvalitet
För att möta kunders förväntningar och krav på kvalité arbetar vi systematiskt med förbättringar för att säkerställa kvaliteten på våra tjänster och vi mäter regelbundet kundnöjdheten. Som ett steg i detta har vi nu certifierade oss enligt ISO 9001:2015, en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Certifieringen innebär att vårt ledningssystem nu är godkänt och det medför att vi säkerställer alla våra processer och gemensamma arbetssätt från försäljning och administration till slutleverans hos kund.

Miljö
Miljö är en viktig fråga för oss på CPG. Vi arbetar därför ständigt med att förbättra miljön i vårt arbete och förebygga vår miljöpåverkan så långt det är möjligt. CPG följer tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav samt är ett föredöme i det dagliga arbetet genom att minska miljöbelastningen: vid t.ex. inköp av förbrukningsmaterial, fordon, drivmedel, resor samt minska negativ miljöpåverkan genom utbildning. Vi skall ständigt förbättra våra rutiner inom miljö och sträva efter att varje medarbetare tycker att vårt miljöarbete är viktigt. Som ett led i vårt miljöarbete är vi nu certifierade enligt ISO 14001:2015 vilket även det är en internationell miljöledningsstandard

  • Vi är mycket glada över våra nya certifieringar som tar ta oss vidare till nästa nivå som företag. Vårt arbete med hållbart företagande grundar sig i vårt arbete med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001. Detta utmanar synen på oss själva och ger oss kraft och vilja att förändras och utvecklas som företag. Detta kommer att ge oss större kraft att driva både affärsutveckling och försäljning i ett betydligt högre tempo än tidigare. Till hösten 2018 planeras även en certifiering enligt SSF1063 Certifierat bevakningsföretag
Nicklas Johansson VD, CPG Sverige AB