Våra medarbetare står för engagemang, service och kvalité, vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande. Genom att kombinera ett brett säkerhetstänk med en väl utvecklad servicekänsla vill vi skapa en välkomnande och trygg miljö.

All vår verksamhet genomsyras av relationer och interaktioner med andra människor.


 

Uniformerade ordningsvakter och väktare

Med uniformerad bevakning ökar tryggheten både preventivt och när/om det sker något. Närheten till våra utbildade medarbetare skapar dynamiska lösningar i de behov som kan uppstå.

Vi tillhandahåller väktare och ordningsvakter för att tillse ordningen för just dig.

Handelsmiljö

Butiksstölder är ett brott med mycket stort mörkertal. Det är svårt att, via statistik, bedöma den faktiska omfattningen och utvecklingen. Bevakning i handelsmiljö kan ske både uniformerat och civilt.

Med uniformerad bevakning ökar du tryggheten och servicen i både ett faktiskt och preventivt syfte. Ökad trygghet leder till ökad omsättning. Våra medarbetare står för engagemang, service och kvalité, vi lägger stor vikt vid ett professionellt bemötande. Genom att kombinera ett brett säkerhetstänk med en väl utvecklad servicekänsla vill vi skapa en välkomnande och trygg handelsmiljö.

Den civila bevakningen syftar till att spåra, kartlägga och gripa personer som stjäl. Arbetet utförs av väktare som vidareutbildats inom området butikskontroll.

Evenemangssäkerhet

Vår erfarenheten från att ha medverkat och ansvarat för säkerhetsarbetet vid flera av Sveriges största evenemang har gett oss en gedigen förmåga och förståelse för det flexibla arbete som krävs.

Vi har en rutinerad organisation med stor erfarenhet av att skapa trygghet på både stora och små evenemang, företagsevent och sporthändelser. Vi hanterar alla arbetsuppgifter på ett evenemang. För oss är det särskilt viktigt att bli en del av servicekedjan där vi tillsammans arbetar mot samma håll. Vi kan leverera hela säkerhetslösningar eller delar av redan befintlig organisation såsom:

  • Ordningsvakter och väktare
  • Servicepersonal
  • Säkerhetssamordning
  • Sjukvårdsberedskap
  • Material och kommunikation