Arbeta med oss

Vi arbetar för att göra ALLA dagar tryggare och säkrare för våra kunder. För att kunna göra det utvecklar vi hela tiden verksamheten och vi arbetar ständigt med att förbättra och utmana oss själva – både stort och i smått.

Arbetsmiljö

För oss på CPG är våra anställda vår viktigaste tillgång och för oss är det därför viktigt att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, för alla våra 250 medarbetare. Vi arbetar systematiskt med utvärderingar, riskbedömningar, arbetsmiljö och säkerhet i nära samarbete med våra medarbetare, skyddsombud och kunder. Varje år genomförs en omfattande medarbetarundersökning som ger en samlad beskrivning av vår verksamhet med vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö, medarbetarnas trivsel och arbetsglädje. Syftet med medarbetarundersökningen är dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels för att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden. Detta för att kunna förbättra och effektivisera CPG Bevakning som organisation. När våra medarbetare känner sig trygga och säkra på arbetet mår även vi som företag bra.

Utbildning och Karriär


Varje år genomför vi ett flertal internutbildningar, ibland för specifika yrkesgrupper och ibland tillsammans för alla. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig motiverade och får möjlighet att utveckla sig själva och yrkesrollen. Vi erbjuder introduktionsutbildning för alla nyanställda. Fortbildningar och specialutbildningar för all personal. Vi är i en stark expansiv fas vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom flera verksamhetsområden, kanske till och med genom att göra karriär inom CPG med tjänster som objektsansvarig, gruppledare eller arbetsledare. Och ibland får vi lediga tjänster på andra positioner så som driftchef, avdelningschef, HR, ekonomi eller försäljning.

 

Annonserade tjänster