Samhällsutvecklingen de senast åren har lett till ett ökat behov av kvalificerade tjänster inom trygghet och säkerhet. I en komplex och föränderlig värld ställs höga krav på kompetens, effektivitet och resultat.

För oss syftar arbetet med skydd av egendom och person till att värna om de grundläggande rättigheterna som skapar förutsättningar för människors möjlighet till trygghet och stabilitet.


 

Personsäkerhet

CPG Bevakning Sverige AB innehar som ett av få företagen i Sverige, auktorisation för bevakning av enskild person för dennes skydd enligt PMFS 2017:10 FAP 573-1.

Genom detta unika arbetssätt finns möjlighet till skyddsspaning, personellt- och tekniskt skydd vid förhöjd, dynamisk eller statisk hotbild.

Våra erfarna medarbetare erbjuder följande avseende personsäkerhet:

  • Rådgivning och konsultation
  • Beredskap dygnet runt
  • Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
  • Utredning- och informationshämtning

Skyddsvakter

Endast 21 av Sveriges 360 bevakningsföretag har auktorisation att skydda samhällsviktiga intressen i form av skyddsvakter. Vi är ett av dessa bolag.

Våra skyddsvakter bevakar samhällsviktiga anläggningar med ökad risk för spioneri, sabotage och terrorism.

Förstärkt säkerhetsskydd

Genom att komplettera, utveckla, utbilda eller ersätta delar av er bemanning kan det totala säkerhetsskyddet förstärkas. Exempel på sådan funktion kan vara:

  • Receptionstjänster
  • In- och utpasseringkontroll
  • Trygghetsstöd
  • Service och kundtjänst
  • Brandskydd (SBA)
  • Biträda säkerhet- och säkerhetsskyddsorganisationen