TRYGGARE BOENDEMILJÖ
MED JOUR FRÅN CPG

Via vårt koncept Bo tryggt erbjuder vi en bekymmersfri servicelösning till ett mycket fördelaktigt pris för fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsförening.Vi vet hur omständligt det kan vara med många olika leverantörer.

 

Störningsjour

CPG hjälper dig att hantera alla slags störningar i fastigheten – dygnet runt. Det kan vara fester med hög musik, familjebråk eller grannar som är hög-ljudda. Vår personal på plats pratar med alla inblandade och försöker i första hand skapa lugn med hjälp av dialog. I andra hand kontaktas polisen. Vi dokumenterar noga vad som händer på plats. En rapport skickas till fastig-
hetsägaren i samband med utförd störningsjour.

Trygg boendemiljö

Trygg boendemiljö är en säkerhets och servicetjänst för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och dess boende. Vi utför rondering av vind, trapphus, källarlokaler, allmänna ytor och parkeringsplatser. Vi rapportera trasiga lampor, skadegörelse, klotter och andra brister samt åtgärdar inbrottslarm, brandlarm och driftlarm. Detta leder till att tryggheten i området ökar.

Fastighetsjour

Vi kommer snabbt ut till plats då behov uppstår av snabb, akut hjälp. Exempel på fel som kan uppstå i en fastighet där vi kan vara behjälpliga: Åtgärd vid vattenläckor, stopp i avlopp, inbrottsskador, skyddstäckning av trasiga dörrar och fönster.

Parkeringsövervakning

Varje uppdrag skräddarsys efter parkeringens förutsättningar och uppdragsgivarens behov.

Rapportering/Statistik

Vi dokumenterar noga vad som händer på plats hos er. En rapport skickas till er som kund i samband med utfört uppdrag. Transparants via statistik, diagram och rapporter ser vi som en självklarhet!

Vår jour är redo att hjälpa dig. Kontakta oss på: 031-762 86 00 eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Offertförfrågan

City Protection Group levererar säkerhet anpassad för kunden och dess närmiljö med ett genuint fokus på personligt bemötande, förtroende och service.

Confirm you are not a robot